PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN
NEGERI PERAK
Select Language :
PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK
P
entadbir
PUSAT JAGAAN ANAK ANAK YATIM DAN MISKIN NURUL IMAN
Email : admin@nuruliman.org.my


Rumah  Nurul  Iman   diuruskan secara profesional oleh enam orang
pegawai dan tujuh kakitangan sokongan.


Sumber Kewangan


Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman tidak mempunyai
sumber kewangan yang tetap.


Buat masa ini lebih kurang 10% kos operasi adalah dari sumber Pengasas
pusat itu sendiri manakala selebihnya adalah bantuan dari orang ramai dan
daripada persatuan atau pertubuhan lain.


Sejumlah Ringgit Malaysia Tiga Puluh Empat Ribu Diperlukan setiap
bulan bagi membiayai kos operasi Ke dua-dua Pusat Jagaan Anak Anak
Yatim Dan Miskin Nurul Iman. Jumlah tersebut termasuk sewa tapak dan
bangunan, makanan dan pendidikan.
Bantu Kami
Kami Memerlukan Bantuan Anda
Visitor Online


Bookmark and Share
(Kemaskini 30/05/2018) KAMI AMAT MEMERLUKAN BANTUAN DANA BAGI MENAMPUNG KOS OPERASI PUSAT JAGAAN, Untuk maklumat sila hubungi 0165460071
DONATE NOW