PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN
NEGERI PERAK
Select Language :
PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK
Pentadbir
PUSAT JAGAAN ANAK ANAK YATIM DAN MISKIN NURUL IMAN
Email : admin@nuruliman.org.my
Pertubuhan     Kebajikan     Kasih      Nurul     Iman     Negeri   Perak
( Rumah  Nurul  Iman )  ke arah sebuah Pertubuhan Kebajikan yang
bertanggungjawab dan amanah di dalam kerja-kerja kebajikan kepada
anak-anak yatim dan miskin tanpa mengabaikan apa-apa yang terkandung di
dalam Akta kanak-kanak 2001 dan Akta Pusat Jagaan 1993.
Menjadi sebuah Pertubuhan Kebajikan yang paling selamat bagi
kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim dan miskin khasnya untuk
mendapatkan perlindungan.

Menjadi sebuah Pertubuhan Kebajikan  yang menyediakan kemudahan
terlengkap bagi kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim dan miskin
khasnya untuk mendapatkan pendidikan dan pendedahan kepada IT dan
sebagainya.

Menjadi sebuah Pertubuhan Kebajikan yang paling berkebolehan
membentuk akhlak kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim khasnya bagi
yang telah mengalami masalah displin atau yang telah terjebak dalam gejala
sosial.

Menjadi sebuah Pertubuhan Kebajikan intergrasi bagi kanak-kanak amnya
atau anak-anak yatim dan miskin khasnya terhadap permasalahan yang
mereka alami serta membantu menyelamatkan mereka dari penderaan,
pencabulan dan seumpamanya dengan merujuk kepada Jabatan Kebajikan
Masyarakat.

Berusaha menjadi sebuah Pertubuhan Kebajikan yang mendapat
pengiktirafan ISO.
Bantu Kami
Kami Memerlukan Bantuan Anda
Visitor Online


Bookmark and Share
(Kemaskini 30/05/2018) KAMI AMAT MEMERLUKAN BANTUAN DANA BAGI MENAMPUNG KOS OPERASI PUSAT JAGAAN, Untuk maklumat sila hubungi 0165460071
DONATE NOW